» Algemeen

Oud & Nieuw-event met uitreiking NNK Onderscheiding


Alvast noteren!

(Dinsdag, 16 januari 2018)

Evenals vorig jaar organiseert NNK ook in 2018 een Oud en Nieuw-event met volop gelegenheid tot netwerken. Tijdens dit event blikt Robin Roest terug en vooruit op zijn ervaringen als Business Improvement Manager 2017, maar dan wel aangevuld met de laatste resultaten.

Tegelijkertijd reiken we de NNK Onderscheiding uit. De NNK-Onderscheiding is ingesteld om een persoon of een groep te waarderen voor de inhoudelijke verrijkende bijdrage aan het vakgebied kwaliteitsmanagement. 

Daarvoor nodigen...

Kwaliteitsmanagement after midnight (was dat dan toch 1984?)


Wintercamp 2018

(Woensdag, 24 januari 2018)

Data worden overal en iedereen verzameld. Door leveranciers van landbouwtractoren, melkmachines, door en via televisies, je auto en zoals ik recentelijk zelf constateerde via je wasmachine. Om het nog maar niet te spreken over China dat haar eigen internet gebruikt voor het uitdelen of intrekken van punten voor goed burgerschap, waarbij de score bepalend is voor het toegang krijgen van overheidsvoorzieningen. De nog jonge een filosoof Jonne Hoek (TU Twente) houdt ons voor technologie niet...

Workshop Cultuur en mindset voor continu verbeteren


Avond Workshop

(Dinsdag, 13 februari 2018)

We komen er steeds meer achter dat er voor continu verbeteren, zoals we lean tegenwoordig graag noemen, meer nodig is dan een verzameling tools of belts. Ook het aanleren van verbetervaardigheden en coachingsvaardigheden lijkt nog geen garantie voor daadwerkelijk continu verbeteren. Er lijkt nog iets meer nodig.

Continu verbeteren vereist namelijk de continue energie om aan verbeteringen te werken.

Waar komt die energie voor continu verbeteren vandaan?

Wat maakt dat Toyota zo succesvol is...

Lezingavond


(Dinsdag, 20 maart 2018)


Spreker
Nog niet bekend.

Programma
18.30 uur De koffie staat klaar! Even voorstellen en ... netwerken. (Het restaurant is geopend van 17.00 - 18.30 uur en biedt gelegenheid om voor eigen rekening te eten.)

19.00 uur tot 21.00 uur  Presentatie

Kosten
NNK-leden gratis.

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,-- over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en worden aangemeld door het NNK-lid of melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum...

Lezingavond


(Dinsdag, 17 april 2018)


Spreker
Nog niet bekend.

Programma
18.30 uur De koffie staat klaar! Even voorstellen en ... netwerken. (Het restaurant is geopend van 17.00 - 18.30 uur en biedt gelegenheid om voor eigen rekening te eten.)

19.00 uur tot 21.00 uur  Presentatie

Kosten
NNK-leden gratis.

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,-- over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en worden aangemeld door het NNK-lid of melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum...

9e Business Improvent Event


(Donderdag, 14 juni 2018)

Programma:

13.00 uur          Ontvangst en opening 

  
16.50 uur          Feestelijke borrel met bekendmaking Business Improvement Manager 2018
                        en uitreiking Publieksprijs

Kosten:
NNK-leden gratis. Aanmelden kan tot 11 juni a.s.

Niet leden € 120 incl. BTW / inclusief lidmaatschap NNK gedurende 2018

Locatie:
Leerhotel Het Klooster Daam Fockemalaan 10 3818 KG Amersfoort

Mede mogelijk door:

...

» HBO Platform

Eigenaarschap van docenten over kwaliteit onderwijs


Bijeenkomst Platform HBO

(Donderdag, 7 december 2017)

Het (accreditatie)stelsel beoogt, binnen het geldende wettelijke raamwerk van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), het eigenaarschap van docenten en studenten over de opleidingen te bevestigen en de administratieve lasten rond accreditatie bij de opleidingen en instellingen te verminderen”.  

Deze passage is afkomstig uit de inleiding van het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland (september 2016) van de NVAO. Vorig jaar hebben we een...

Peer-review in onderwijs en onderzoek


Bijeenkomst Platform HBO

(Donderdag, 8 februari 2018)
Peer review. De audits, zowel intern als extern, worden steeds meer peer reviews. Wat zijn de eerste tussenresultaten van deze ontwikkeling? Wat zijn de effecten voor de opleidingen? En voor de kwaliteit?

Tijd
13.30 - 16.00 uur

Kosten
NNK-leden gratis
Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,-- over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
 

Cursus- en Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

...

Opleidingscommissie at work


Bijeenkomst Platform HBO

(Donderdag, 12 april 2018)
OC’s. Op 14 juni 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Versterking bestuurskracht aangenomen. Daarin is vastgesteld dat de belangrijkste taak van een opleidingscommissie is te adviseren over de kwaliteit van de opleiding. En die rol is verscherpt. Zo hebben opleidingscommissies instemmingsrecht op onderdelen van de OER. Ook worden zij nauwer betrokken bij accreditatie, bijvoorbeeld door een eigen hoofdstuk te schrijven in de zelfevaluatie. Daarnaast speelt de OC een cruciale rol bij de evaluatie...

Het werkveldperspectief


Bijeenkomst Platform HBO

(Donderdag, 7 juni 2018)
Werkveldperspectief en de rol van alumni. Hoe kan de rol van het werkveld in het HBO nog verder worden verstevigd. Waar kunnen zij worden betrokken bij validatiekwesties? En waar bij cocreatie van het onderwijs?

Tijd
13.30 - 16.00 uur

Kosten
NNK-leden gratis
Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,-- over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
 

Cursus- en Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

...

» Symposium / congres

'Meten is weten'


VCK Congres

(Dinsdag, 28 november 2017)
VCK Congres 2017