Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement

NNK: hét kennisnetwerk voor kwaliteitsmanagement

Waartoe?

Samen weten we meer & ook individueel kom je met het NNK verder op het vakgebied Kwaliteitsmanagement.

NNK beoogt de leden die zich bezighouden met kwaliteitsmanagement, te ondersteunen en zo de kwaliteit van producten, diensten, processen en organisaties te versterken en bij te dragen aan een duurzame maatschappij.

Hoe?

  • vakkennis verdiepen, verbreden en verspreiden;
  • vakgenoten verbinden en erkennen;
  • klankbord zijn en met elkaar leren;
  • opinievorming faciliteren.


Het NNK richt zich op:

  • kwaliteitsmanagers en -kundigen die de principes van kwaliteitsmanagement (zowel vanuit systeemtechnisch (systemen, modellen, plannen, meten, evalueren) als vanuit sociaal-dynamisch (cultuur, communicatie, motivatie, teamgedrag) perspectief bezien) in de praktijk toepassen en anderen hiertoe inspireren en stimuleren;
  • directies van bedrijven en organisaties waar structureel en actief aan kwaliteit wordt gewerkt;
  • wetenschappers en docenten die onderzoek doen naar dan wel onderwijs geven in kwaliteitsmanagement;
  • en anderen die zich verbonden weten met het vakgebied.


Klik hier vor de NNK-flyer met meer informatie.

Klik hier voor de Missie

Nieuws

Lid van:


ENQUETE AUDITING

Zoals jullie wellicht weten is het NNK vorig jaar gestart met het certificeren van kwaliteitsfunctionarissen (QM) volgens de EOQ-richtlijnen.  Dit jaar zijn de eerste certificaten uitgereikt.

Het NNK wil nu een volgende stap nemen en ook auditoren in de gelegenheid stellen om zich te certificeren.  Ook voor auditoren is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen en zich kunnen onderscheiden op kennis en vaardigheden. 

MARKTONDERZOEK PERSOONSCERTIFICERING VAN START

Het NNK biedt belangstellenden de mogelijkheid een EOQ-certificaat voor het profiel van de Quality Manager te verwerven middels het afleggen van een geaccrediteerd examen. Om de kenmerken van de doelgroep meer inzichtelijk te krijgen en belangstellenden concreet te benaderen heeft het NNK aan MediClara gevraagd om een onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de maanden maanden augustus en september.
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan of heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoek, stuur dan een mail naar info@nnk.nl


JEROEN MERTENS IS DE  BUSINESS IMPROVEMENT MANAGER
2016
EN CORNELIS LEMSTRA WINT DE PUBLIEKSPRIJS?

Tijdens de zevende editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) op 16 juni in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort is Jeroen Mertens, Plant Quality Manager bij Faurecia Emissions Control Technologies uit Roermond, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2016. Hij ontving de award voor zijn inspirerende rol als spin in het web en als gangmaker in het continue leerproces, zowel voor zijn manier van werken als voor het gebruik van methoden in het verbeterproces. Hij was duidelijk de aanjager in dit geheel.

De Publieksprijs, die dit jaar voor de derde keer werd uitgereikt, werd gewonnen door Cornelis Lemstra van LINKIT uit De Meern.

 De vakjury onder leiding van...... 
Eerste
gecertificeerde NNK/EOQ Quality Managers

Op 27 januari vond na een jarenlange voorbereiding het eerste examen voor NNK/EOQ Quality Manager plaats. Dit pittige examen is niet voor iedereen weggelegd. Op de eerste plaats moet men aan een aantal toelatingseisen voldoen m.b.t. opleiding en werkervaring en daarna moet men tenoverstaande van twee examinatoren, die hun sporen in kwaliteitsland ruim verdient hebben, aantonen over bepaalde kennis en kunde te beschikken.

Met dit examen is in Nederland een standaard voor kwaliteitsprofessionals gezet die vanuit hun vakmanschap een organisatie kunnen helpen bij het behalen van doelstellingen en het verbeteren van de prestatie. De gecertificeerde kwaliteitsprofesional is voor het management een ‘Partner in Business’.

Dat de lat van deze standaard hoog ligt mag blijken uit het feit dat van de vijf toegelaten kandidaten er vier geslaagd zijn en twee een herexamen mogen doen. 

De geslaagden/NNK en EOQ gecertificeerden zijn: Carien Eijkman-Stuart, Roger Leenders, Fred Brands en Hans Mulekom. Zie foto.

Kijk op de NNK website voor informatie over het certificeringsproces