NNK Sectie Food

De Food Sectie is geïnitieerd door NNK-bestuurslid Cees Beek (D.E Master Blenders 1753). Samen met  NNK-lid Frank Bombeeck ( H.J. Heinz) heeft hij de NNK Food Sectie vorm gegeven. Het doel van de sectie is om op een interactieve manier praktische kennis over kwaliteitsmanagement te delen.

In 2009 is de Food Sectie gestart met een klein groepje kwaliteitsmanagers uit de productieketen. Doordat deze groep van maximaal 15 kwaliteitsmanagers naast een werkgroep ook een intervisiegroep werd is deze omgedoopt tot Food Commissie. Toetreden tot deze commissie kan uitsluitend op uitnodiging.

De Food Commissie fungeert men als programmacommissie voor de jaarlijkse VMT-NNK dag en de themabijeenkomsten van de  Food Sectie die toegankelijk zijn voor alle NNK-leden.


Activiteiten:

2013:
Food Sectie Themamiddag: Opleiden (12 november bij Heineken in Zoeterwoude)

VMT-NNK dag: Waarde van kwaliteitsmanagement (8 oktober 2013 Maarsen, kosten voor NNK-leden €295, niet-leden €395)


2012:
Food Sectie Themamiddag: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

VMT-NNK dag: Positie en rol van de kwaliteitsmanager in de levensmiddelenindustrie


2011:
Food Sectie Themamiddag: Verbeterprogramma (TPM, Lean, Six Sigma, WCM)

Onderzoek naar Positie en rol van de kwaliteitsmanager in de levensmiddelenindustrie door NNK Food, VMT en Universiteit Wageningen. Rapport is gratis voor NNK-leden en €45 voor niet-leden. Bestellen bij Bureau NNK.