Statuten, Huishoudelijk Reglement en Management Systeem