Albertus Laan

Albertus Laan studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Daar promoveerde hij in 2008 op een onderzoek naar de rol van vertrouwen in publiek private samenwerking. Hij publiceerde artikelen in onder meer The Journal of Business Ethics, Engineering Construction and Architectural Management, The International Journal of Managing Projects in Business en The Journal of Purchasing and Supply Management. Albertus is partner bij Bureau HHM, een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Bureau HHM voert opdrachten uit voor ministeries, zorgorganisaties, gemeenten en brancheorganisaties. Voorbeelden van toonaangevende opdrachten zijn de ontwikkeling van zorgzwaartepakketten voor de intramurale AWBZ, de uitwerking van het landelijk toegangskader voor de Wlz en de ontwikkeling van prestatiebeschrijvingen voor de generalistische basis-GGZ.

thumb