Sinds 1997 is het Bureau van NNK ondergebracht bij practical Management Support. Annie van Ommeren is de eigenaar van pMS en vanaf die datum ook de Bureaumanager van NNK. Daarnaast werkt Annie als adviseur P&O en regelt de personeelszaken voor een aantal kleine- en middelgrote familiebedrijven. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het geven van ondersteuning aan directie en leidinggevenden bij het uitvoeren van het personeelsbeleid. Dit houdt onder andere in:

  • advies bij werving en selectie
  • opstellen van documenten zoals arbeidsovereenkomsten, -reglementen en functieomschrijvingen
  • initiëren en houden van evaluatiegesprekken
  • organiseren van (interne) opleiding
  • begeleiding bij ziekteverzuim.

  In grote lijnen betekent dit betrokkenheid bij de instroom, doorstroom, maar helaas ook de uitstroom van het personeel.

Werkervaring heeft Annie opgedaan bij o.a. Rijn-Schelde-Verolme en Chemproha Chemical Distributors.

Annie is redactielid Synaps (periodiek van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement) en was Penningmeester bij de Stichting Welzijn Buren, secretaris / vice-voorzitter van de Stichting GAIA (netwerk voor vrouwelijke ondernemers in Noord-Brabant) en redactielid D’EES (Zwaluwse Tennis Vereniging).