Arend Oosterhoorn

Arend Oosterhoorn studeerde wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam met hoofdrichting mathematische statistiek. Na zijn studie werkte hij 15 maanden bij de Landbouwuniversiteit Wageningen en daarna 10 jaar in de automobielindustrie bij Van Doorne’s Transmissie, als statisticus en projectleider kwaliteitssysteem. Tevens was hij enige tijd kwaliteitsmanager bij een bedrijf in Breda. Sinds 1994 werkt hij vanuit zijn eigen praktijk aan het verbeteren van processen en organisaties. In de beginjaren veelal met gebruik van het ISO 9001 model en het INK model, de laatste jaren vooral Lean Six Sigma. Hij verzorgt totale implementatie inclusief de training van de Belts en de begeleiding van de projecten. Hij schreef twee boeken, waaronder “111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering” en vele artikelen over gebruik van methoden en technieken in kwaliteitsverbetering en over Lean Six Sigma. Arend is te bereiken via email aoosterhoorn@oosterhoornadvies.nl, www.oosterhoornadvies.nl.
thumb