Bedrijfsbezoeken

NNK combineert theorie met praktijk. Naast de avondbijeenkomsten zijn er dan ook verspreid over het verenigingsjaar enkele bedrijfsbezoeken.

Vervoer naar de locatie is op eigen gelegenheid, waarna u wordt verwelkomd door de gastheer/gastvrouw ter plekke. Vaak een NNK-lid net als u. Doorgaans wordt voor u een inleiding verzorgd over de activiteiten van het bedrijf. Daarnaast wordt meestal ingezoomd op een aspect van de bedrijfsvoering waar bijzondere kwaliteitsinspanningen zijn gepleegd. Een rondleiding door het bedrijf is een standaard onderdeel van het programma.

Regelmatige deelname aan de bedrijfsbezoeken heeft voor u de volgende voordelen:

- U krijgt oplossingen aangedragen voor problemen die u op uw eigen werkterrein ondervindt;
- U ontdekt dat u het zo slecht nog niet doet;
- U komt in aanraking met andere industrieÎn en krijgt automatisch een bredere kijk op uw vakgebied;
- U ontmoet vakgenoten en kennisdragers die u kunnen helpen met de uitdagingen van uw eigen werk;
- U komt tot de ontdekking dat u anderen ook iets te bieden heeft;
- Uw eigen werkkring blijkt ook een bedrijfsbezoek waard ...

De bezoeken staan open voor leden van NNK en zijn gratis.