Doorzichtige en overzichtelijke organisatie

Het bestuur van de vereniging NNK bestaat momenteel uit zeven personen. Elk bestuurslid heeft zijn eigen portefeuille waardoor de activiteiten op een slagvaardige wijze worden aangestuurd. Elke sectie en commissie telt tenminste één bestuurslid zodat een ‘linking pin’ relatie met het bestuur aanwezig is. Het bestuur vergadert zo’n vijf maal per jaar. 

Vaste onderwerpen op de agenda zijn de voortgangsrapportages van de secties en commissies en de activiteiten die gepland staan voor de komende periode. Eenmaal per jaar vindt een reflectie plaats op het portfolio, eventueel gecombineerd met een enquête onder de leden. Dat kan leiden tot het aanpassen van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe diensten voor de leden.
Bestuursleden
  • Gerard Berendsen - voorzitter
  • Elize Hulscher - penningmeester
  • Cees Beek
  • Marc van Berkel 
  • Ouke Pijl
  • Cathy Snel


NNK-voorzitter Gerard Berendsen