Bestuur

Het bestuur van de St. DAQ wordt gevormd door: prof.dr.ing. Teun Hardjono - voorzitter (lid van International Academy for Quality en hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam), Ir. Kees de Vaal - secretaris en prof. dr. Jeroen de Mast - bestuurslid (lid van International Academy for Quality, hoogleraar Universiteit van Amsterdam en principal consultant IBIS).