In 2003 vond de Cor Govers workshop plaats, genoemd naar een prominent NNK-lid die zich ervoor inzette dat afgestudeerden en promovendi de gelegenheid krijgen hun werkstuk te presenteren en daarover van gedachten te wisselen met professionals en geïnteresseerden uit ons vakgebied onder het motto: “Talent verdient aandacht en stimulering”.

Uit deze workshop is de Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement ontstaan.
De doelstelling van de Onderzoeksprijs is het stimuleren van nieuwe waardevolle impulsen voor het vakgebied kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement dient hierbij zo breed mogelijk opgevat te worden, innovatie en creativiteit zijn even belangrijk als wetenschappelijk onderzoek.
Bij de beoordeling van de scripties tellen het grensverleggend karakter en de toegevoegde waarde voor het vakgebied het zwaarst mee. Toepasbaarheid in de bedrijfspraktijk en maatschappelijke relevantie zijn andere criteria die een rol spelen.
Deelnemers komen veelal van universiteiten en hogescholen, maar ook onderzoeksinstituten, het beroepsonderwijs en onderzoeken uitgevoerd bij (bedrijfs)leden zijn welkom.

De scripties worden verdeeld in verschillende groepen, bijvoorbeeld proefschriften, academische afstudeerscripties, scripties uit het hoger beroepsonderwijs. Vervolgens vindt in een voorronde een eerste selectie plaats door de jury, die wordt samengesteld door de DAQ. De genomineerden worden uitgenodigd hun onderzoek te presenteren tijdens het NNK Business Improvement Event in mei. Aan het eind van het event wijst de jury in elke groep een winnaar aan.

U kunt zich het gehele jaar aanmelden voor deelname: stuur een korte samenvatting van uw onderzoek naar info@nnk.nl.

Schema
1 december: sluiting aanmeldingsperiode
december: voorselectie en indeling
15 januari: scripties ontvangen bij bureau NNK
februari: jury bestudeert scripties
maart: voorronde en aanwijzen genomineerden
april: voorbereiding symposium
mei/juni: symposium