Rond de zomer vindt een symposium plaats bij een Nederlandse universiteit of hogeschool. Een van de DAQ-deelnemers organiseert een symposium over een actueel thema. Er zijn sprekers van de universiteit of hogeschool, die resultaten van recent onderzoek presenteren. Het programma kan bestaan uit inleidingen, workshops of andere werkvormen waarbij interactie met de deelnemers centraal staat.

Het eerste symposium vond plaats op 27 juni 2007 aan de Universiteit Twente onder leiding van Olaf Fisscher. Het thema was “Inclusief Innoveren”.
Onderzoek op de onderling sterk verweven gebieden van kwaliteit, innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid werd gepresenteerd en bediscussieerd.

Het tweede symposium werd georganiseerd door Ronald Does van de Universiteit van Amsterdam en viond plaats op 24 juni 2008 bij het Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen. Het thema was: Patiëntveiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg.

Het derde symposium vond plaats op de Erasmus Universiteit op 25 juni 2009 en werd georganiseerd door Teun Hardjono. Drie ‘buitenpromovendi’ hielden een ‘lekenpraatje’ die in workshops verder werden uitgediept.

Het vierde symposium werd georganiseerd door Gerard Berendsen  van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  en het Twente Quality Centre op 29 november 2012 onder de titel The Innovation Jorney – Business Unusual. Een internationaal evenement in samenwerking met wetenschappers uit Zweden, Australië en Nederland over innovatie, duurzaamheid en kwaliteitsmanagement.

Een bijzonder symposium werd op 15 maart 2013  georganiseerd als met titel 'Perspectieven op Kwaliteit' ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Perspectieven op Kwaliteit.NL.