In januari vindt het jaarlijkse DAQ Wintercamp plaats. Er is steeds een centraal thema, maar de werkvorm tijdens het Wintercamp is vooral het open-space principe: er is geen strak programma, er zijn geen docenten of sprekers, wat gebeurt, moet gebeuren. Deelnemers dragen bij vanuit hun eigen deskundigheid en hebben nadrukkelijk invloed op het eindresultaat. Er is veel ruimte voor discussie en intensieve gedachtewisselingen. Elke deelnemer wordt gevraagd iets voor te bereiden wat tijdens het Wintercamp gebruikt dan wel gepresenteerd kan worden.

Vanwege de beoogde interactie tussen de deelnemers telt een Wintercamp 20 tot 24 deelnemers. Een aantal DAQ-deelnemers faciliteert het Wintercamp. Er worden enkele gasten uitgenodigd. Geïnteresseerde NNK-leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. U kunt zich het gehele jaar aanmelden .

Het programma start op woensdagavond met een diner. Donderdag en vrijdag vinden intensieve gesprekken plaats. Op zaterdagochtend wordt het Wintercamp afgerond en na de lunch keren de deelnemers huiswaarts.