Data en Kwaliteit

In het voorjaar van 2018 is binnen het NNK de Sectie Data en Kwaliteit van start gegaan. Naar aanleiding van het Wintercamp 2018 bleek er een groeiende belangstelling te bestaan voor de combinatie van het gebruik van data in organisaties en binnen de samenleving en de rol van de kwaliteitskundige daarin.

Tenslotte is er altijd een grote verbondenheid geweest tussen data en kwaliteit. Statistische Proces Beheersing is zo’n duidelijke vorm daarvan. Het gedachtengoed van Deming is doordrenkt met de waarde van het gebruik van data binnen de kwaliteitskundige context.

Heden ten dage is echter de toename van het gebruik van data exponentieel aan het groeien en de centrale vraag binnen de sectie is:

Hoe ontwikkelt de kwaliteitskunde zich als vakgebied en de kwaliteitsfunctionaris als vakmens binnen de context van deze exponentiële groei?

De missie van de sectie is als volgt geformuleerd

De sectie Data en Kwaliteit wil de ontwikkeling en het gebruik van data en de bijdrage daarvan aan het leveren van kwaliteit voortdurend aanjagen en verbeteren en verbinden als belangrijk onderdeel van het vak kwaliteitsmanagement waarbij deze sectie zich specifiek richt op de relatie van het vak met data, het gebruik van data en datagebruik in een snel veranderende omgeving.

Er is ook een visie geformuleerd, wat is onze ambitie

Een groeiende beweging die het gebruik van data om integraal de kwaliteit van zorg- , dienstverlening- producten en klantervaringen ontwikkelt en verspreidt in o.a. netwerken van kwaliteitsprofessionals die de vaardigheden in huis hebben om data te gebruiken ter bevordering van de kwaliteit van de/hun eigen organisatie.

De sectie buigt zich over verschillende onderwerpen die op het raakvlak van data en kwaliteitsmanagement een rol spelen (of zouden moeten spelen)

  • data analyse
  • big data toepassingen
  • algoritmen en deep learning
  • dashboards
  • data story telling
  • visualisatie en grafische vormgeving
  • democratisering van de informatie – toepassingen op de werkvloer
  • juridische en ethische aspecten
  • Quality 4.0
  • succesverhalen van toepassingen van bovenstaande onderwerpen


De laatste, Quality 4.0, is een initiatief ontstaan bij de American Society for Quality die ook vormgeeft aan de vraag zoals de sectie deze zich ook heeft gesteld.

Binnen de sectie verzamelen we allerlei informatie, brengen dat samen, vormen ons daar een oordeel over en willen dat in passende vorm ook weer aan de kwaliteitsgemeenschap aanbieden.

Zo is er vanuit de sectie een bijdrage geleverd aan het Jaarcongres Proces Management, welke te downloaden is en aan de NNK Nieuwjaarsbijeenkomst 2019.

Voor vragen of verdere informatie: info@nnk.nl