Elize Hulscher werkt als organisatieadviseur bij Skopos Rendementbouwers B.V.. Skopos verbetert processen en begeleidt de selectie en implementatie van businesssoftware bij bedrijven. Elize voert projecten uit op het gebied van kwaliteitsverbetering, privacy/informatiebeveiliging en auditing. Daarvoor heeft zij ook gewerkt voor de Kamer van Koophandel als organisatieadviseur/kwaliteitsadviseur INK. Elize is sinds 2009 bestuurder bij de Kwaliteitskring Twente en lid van het Landelijk Overleg Kwaliteitskringen (LOK). Zij is afgestudeerd aan de UvA in Organisatie-en Beleidswetenschappen.

Haar interesse in kwaliteitsmanagement komt voort uit de behoefte om bedrijven maximaal te laten renderen. Door het verbeteren van de processen, effectief inzetten van medewerkers en benutten van de beschikbare competenties kan een bedrijf optimaal gebruik maken van de eigen mogelijkheden. Elize begeleidt met veel plezier bedrijven bij hun verbetertrajecten. 

Elize is bestuurslid/penningmeester van het NNK met als doel de financiële middelen van de vereniging zorgvuldig te beheren, zodat deze ingezet kunnen worden voor uitvoering van de beleidsvoornemens, nieuwe ‘NNK-producten’ zoals persoonscertificering en activiteiten waaraan de leden behoefte hebben.
thumb