Examen en Documenten

Op 31 mei hebben Marianne Gerrits en Irma Schönherr het examen  Persoonscertificering QM afgelegd. Beide dames zijn geslaagd en ontvingen het certificaat.