Samen sterker

In juli 2001 fuseerden de Vereniging Kwaliteitskunde Nederland (VKN) en de Nederlandse Vereniging Kwaliteitsverbetering (NVK) tot het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement NNK. Daarmee ontstond een organisatie met een ledenbestand van zowel individuele personen als kleine en middelgrote bedrijven. Het samengaan gaf schaalvergroting en mogelijkheden om de professionaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Deze fusie moet worden gezien als eerste stap op een weg van integratie van verenigingen en instituties die zich bezighouden met kwaliteit en kwaliteitszorg. Er zijn in Nederland immers nogal wat organisaties die zich op dit gebied bewegen. Gevolg van deze versnippering is dat er onvoldoende daadkracht kan worden ontwikkeld en dat de maatschappelijke impact van de afzonderlijke organisaties te wensen overlaat.

Per 1 januari 2013 is de NNK verder verbreed doordat de NVKZ (Nederlandse Vereniging van Kwaliteitskundigen in de Zorg) is samengegaan met NNK om de krachten van beide verenigingen te bundelen. Hierdoor kunnen kennis en ervaring van kwaliteitskundigen binnen de zorgsector gedeeld worden met die van andere kwaliteitskundigen en in een breder perspectief worden geplaatst. De samenvoeging versterkt het brede karakter van de vereniging.

Als vereniging Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement - NNK -  nodigen wij daarom niet alleen personen en bedrijven uit om zich bij ons aan te sluiten. Ook andere verenigingen en organisaties stellen wij graag in de gelegenheid als lid toe te treden, om samen een sterke positie in te nemen en een krachtige maatschappelijke stem te ontwikkelen.
thumb