Geschiedenis

 

De NNK kende al geruime tijd een Wetenschappelijke Raad die evenwel een sluimerend bestaan leidde. Medio 2005 besloot het NNK-bestuur onder leiding van Jos Groenendijk hier meer aandacht aan te gaan besteden, mede ter profilering van NNK.

Erelid Peter Lemaire benaderde een aantal hoogleraren, lectoren en andere wetenschappers op het vakgebied kwaliteitsmanagement en nodigde hen uit deel te nemen aan de Wetenschappelijke Raad. Een trio (oud-)bestuursleden, bestaande uit Harry Gundlach, Arend Oosterhoorn en Kees de Vaal, traden aan ‘facilitators’. De eerste verkennende bijeenkomst vond plaats op 26 september 2005. Er werd gesproken over doel en doelgroep. Mogelijke activiteiten van de Wetenschappelijke Raad werden geïnventariseerd.

 

In 2006 werden enkele bijeenkomsten gehouden, waarin het doel van de Wetenschappelijke Raad en de daaruit voortvloeiende activiteiten steeds duidelijker werden geformuleerd.

De positie van de Wetenschappelijke Raad was vanaf de (her)oprichting duidelijk: nauw verbonden aan NNK, maar toch met een zekere autonomie. Om de positie wat helderder te markeren, is op 20 februari 2007 de Dutch Academy for Quality (DAQ) opgericht als voortzetting van de Wetenschappelijke Raad. De DAQ is een stichting, waaraan de leden van de voormalige Wetenschappelijke Raad als deelnemers zijn verbonden. Volgens de statuten kunnen er maximaal 20 deelnemers zijn. Het bestuur bestaat uit leden van het NNK-bestuur ter waarborging van de relatie met NNK, aangevuld met de DAQ-deelnemers die ook lid zijn van de International Academy for Quality.