Henk de Vries

Prof. dr. ir. H.J. (Henk) de Vries Henk de Vries (1957, geodetisch ingenieur) is bijzonder hoogleraar Standardisation Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University. Zijn onderzoek en onderwijs omvatten ook certificatie, kwaliteitsmanagement en business process management. Hij is tevens Visiting Professor aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. Hij is auteur of mede-auteur van circa 380 wetenschappelijke en vakpublicaties, waaronder een flink aantal boeken. Henk heeft 19 jaar gewerkt bij het Nederlands Normalisatie-instituut in Delft, in verschillende functies, van 1994 – 2003 in combinatie met een baan aan de Erasmus Universiteit. Daar werkt hij sinds 2003 voltijds. Henk is voorzitter van enige internationale organisatie van onderzoekers op normalisatiegebied, de European Academy for Standardisation (EURAS). Het Rotterdamse onderwijs in normalisatie heeft model gestaan voor de ontwikkeling van onderwijs in Aziatische landen en is door de International Organization for Standardization (ISO) onderscheiden als het beste in de wereld. Het wetenschappelijke werk is te karakteriseren door enerzijds fundamentele doordenking van benaderingen en concepten, en anderzijds een praktijkgerichte aanpak. Het accent ligt op het managen van normalisatie binnen bedrijven, het managen van normalisatieprojecten waarin marktpartijen samenwerken, en het managen van de infrastructuur van normalistaie op lokaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau. Henk is bereikbaar op (010) 408 20 02, hvries@rsm.nl. Zijn web-site: http://www.rsm.nl/hdevries.
thumb