Het Netwerk met de grote N

Zoals in de missie verwoord stelt NNK zich ten doel een (inter)nationaal netwerk van gelijkgezinde organisaties te vormen.

Met de organisaties in het schema heeft NNK regelmatig overleg over onder meer:

· Uitwisselen van informatie

· Verbreden en verdiepen van kennis op het vakgebied

· Initiëren en uitvoeren van gezamenlijke activiteiten