Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement

NNK: hét kennisnetwerk voor kwaliteitsmanagement

Waartoe?

Samen weten we meer & ook individueel kom je met het NNK verder op het vakgebied Kwaliteitsmanagement.

NNK beoogt de leden die zich bezighouden met kwaliteitsmanagement, te ondersteunen en zo de kwaliteit van producten, diensten, processen en organisaties te versterken en bij te dragen aan een duurzame maatschappij.

Hoe?

  • vakkennis verdiepen, verbreden en verspreiden;
  • vakgenoten verbinden en erkennen;
  • klankbord zijn en met elkaar leren;
  • opinievorming faciliteren.


Het NNK richt zich op:

  • kwaliteitsmanagers en -kundigen die de principes van kwaliteitsmanagement (zowel vanuit systeemtechnisch (systemen, modellen, plannen, meten, evalueren) als vanuit sociaal-dynamisch (cultuur, communicatie, motivatie, teamgedrag) perspectief bezien) in de praktijk toepassen en anderen hiertoe inspireren en stimuleren;
  • directies van bedrijven en organisaties waar structureel en actief aan kwaliteit wordt gewerkt;
  • wetenschappers en docenten die onderzoek doen naar dan wel onderwijs geven in kwaliteitsmanagement;
  • en anderen die zich verbonden weten met het vakgebied.


Klik hier voor de NNK-flyer met meer informatie.

Lidmaatschap
Overeenkomstig het gestelde in Artikel 7, lid 1  van de Statuten geldt een opzegtermijn van tenminste drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. Dit is vermeld op het aanmeldingsformulier en op de jaarlijkse contributiefactuur.

Klik hier voor de Missie

Nieuws

Lid van:


Alvast noteren:
9e Business Improvement Event 2018
zal plaatsvinden op 14 juni 2018!
Binnenkort zijn de genomineerden bekend.

Keynote speaker: Lodewijk van der Borg

NNK Onderscheiding voor Teun
Hardjono

Deze onderscheiding is bijzonder. Het is een persoonlijke erkenning binnen het brede veld van kwaliteitsmanagement. Het NNK reikt hem dit jaar voor de derde keer uit. De eerste keer in 2015 was de eer aan  Huub Vinkenburg. In 2016 werd hij opgevolgd door Olaf Fisscher.

Als NNK willen we de kwaliteitskunde in ................

ROBIN ROEST VERKOZEN TOT BUSINESS IMPROVEMENT MANAGER 2017

Tijdens de achtste editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) op 15 juni in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort is Robin Roest, Directeur Repair bij CED ‘De Waardespecialist’ uit Capelle aan den IJssel, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2017. Hij ontving de award voor zijn rol als initiator en drijvende kracht achter CED Repair, een schoolvoorbeeldv.l.n.r. Robin Roest, Maurice Beijk en Menno Zweegman


Sponsor

'Ondernemend Nederland en Kwaliteitsmanagement'