Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement

NNK: hét kennisnetwerk voor kwaliteitsmanagement

Waartoe?

Samen weten we meer & ook individueel kom je met het NNK verder op het vakgebied Kwaliteitsmanagement.

NNK beoogt de leden die zich bezighouden met kwaliteitsmanagement, te ondersteunen en zo de kwaliteit van producten, diensten, processen en organisaties te versterken en bij te dragen aan een duurzame maatschappij.

Hoe?

  • vakkennis verdiepen, verbreden en verspreiden;
  • vakgenoten verbinden en erkennen;
  • klankbord zijn en met elkaar leren;
  • opinievorming faciliteren.


Het NNK richt zich op:

  • kwaliteitsmanagers en -kundigen die de principes van kwaliteitsmanagement (zowel vanuit systeemtechnisch (systemen, modellen, plannen, meten, evalueren) als vanuit sociaal-dynamisch (cultuur, communicatie, motivatie, teamgedrag) perspectief bezien) in de praktijk toepassen en anderen hiertoe inspireren en stimuleren;
  • directies van bedrijven en organisaties waar structureel en actief aan kwaliteit wordt gewerkt;
  • wetenschappers en docenten die onderzoek doen naar dan wel onderwijs geven in kwaliteitsmanagement;
  • en anderen die zich verbonden weten met het vakgebied.


Klik hier voor de NNK-flyer met meer informatie.

Lidmaatschap
Overeenkomstig het gestelde in Artikel 7, lid 1  van de Statuten geldt een opzegtermijn van tenminste drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. Dit is vermeld op het aanmeldingsformulier en op de jaarlijkse contributiefactuur.

Klik hier voor de Missie

NieuwsLid van:

 

PERSOONSCERTIFICATEN UITGEREIKT!
             
foto Ben van Schijndel

Op 22 mei zijn Diederik van der Burg (L) en
Barend Voskuilen (R) geslaagd voor het
examen Persoonscertificering. 

Ubbink Centrotherm Groep 
zoekt voor haar vestiging in Doesburg een:

KAM Manager (1 fte)

 

Business Improvement Event
Laat u op donderdag 20 juni 2019 inspireren tijdens het door het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, NNK, georganiseerde 10e Business Improvement Event.  

Genomineerden zijn:

Fred Brands MSc.  Sr. Manager Q&C – CISO
                             (Joh. Enschedé Amsterdam)

Willem Geuke       Senior QA-Engineer
                             (Flowserve BV)

Keynote spreker:  Daan van Beek - Eindbaas Passionned Group

Gastspreker       :  Kees Ahaus 
                              
hoogleraar en sectieleider
                             Health Services Management
                             & Organization
                             Erasmus Universiteit
                             Rotterdam

Meestemmen voor de PUBLIEKSPRIJS

Mogelijk gemaakt door: