Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement

NNK: hét kennisnetwerk voor kwaliteitsmanagement

Waartoe?

Samen weten we meer & ook individueel kom je met het NNK verder op het vakgebied Kwaliteitsmanagement.

NNK beoogt de leden die zich bezighouden met kwaliteitsmanagement, te ondersteunen en zo de kwaliteit van producten, diensten, processen en organisaties te versterken en bij te dragen aan een duurzame maatschappij.

Hoe?

  • vakkennis verdiepen, verbreden en verspreiden;
  • vakgenoten verbinden en erkennen;
  • klankbord zijn en met elkaar leren;
  • opinievorming faciliteren.


Het NNK richt zich op:

  • kwaliteitsmanagers en -kundigen die de principes van kwaliteitsmanagement (zowel vanuit systeemtechnisch (systemen, modellen, plannen, meten, evalueren) als vanuit sociaal-dynamisch (cultuur, communicatie, motivatie, teamgedrag) perspectief bezien) in de praktijk toepassen en anderen hiertoe inspireren en stimuleren;
  • directies van bedrijven en organisaties waar structureel en actief aan kwaliteit wordt gewerkt;
  • wetenschappers en docenten die onderzoek doen naar dan wel onderwijs geven in kwaliteitsmanagement;
  • en anderen die zich verbonden weten met het vakgebied.


Klik hier voor de NNK-flyer met meer informatie.

Lidmaatschap
Overeenkomstig het gestelde in Artikel 7, lid 1  van de Statuten geldt een opzegtermijn van tenminste drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. Dit is vermeld op het aanmeldingsformulier en op de jaarlijkse contributiefactuur.

Klik hier voor de Missie

NieuwsLid van:

 

Vacature

Manager kwaliteit en auditing (Utrecht, 36 uur)

Wij zoeken een manager die het team (ca17 fte) als coach, spiegel, leider en boegbeeld helpt de nieuwe ambities waar te maken. Een manager die op verbindende wijze het team en de kwaliteitsfunctie opnieuw positioneert in de organisatie. Kwaliteit en Auditing  ............


FRED BRANDS BUSINESS IMPROVEMENT
MANAGER 2019! Willem Geuke wint Publieksprijs.Foto: Ben van Schijndel
Lees meer

NNK ONDERSCHEIDING 2019
UITGEREIKT AAN KEES AHAUS.


Foto: Ben van Schijndel

Lees meer

EN WEER 2 PERSOONSCERTIFICATEN UITGEREIKT!
   

Foto Ben van Schijndel

Op 26 juni zijn Stefan Sterrenberg (L) en
Antonie Reichling (R) geslaagd voor het
examen Persoonscertificering.