Intervisiegroep NNK

Hoe ga je als professional in het kwaliteitsmanagement om met inhoudelijke vragen, lastige veranderkundige situaties of persoonlijke dilemma’s? Voor beantwoording van deze en andere issues kent het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) sinds het begin van 2011 een eigen intervisiegroep.

Intervisie is een inspirerende methodiek, waarbij deelnemers een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken uit de eigen werksituatie. Hierbij gaat het niet om het aandragen van oplossingen, maar om het stellen van vragen waardoor degene die een vraagstuk heeft ingebracht geholpen wordt inzicht te krijgen in het vraagstuk. De deskundigheid van de deelnemers wordt benut en verder ontwikkeld.

Een intervisiegroep wordt samengesteld uit deelnemers met een gemeenschappelijke interesse en achtergrond. Intervisiebijeenkomsten vinden ’s avonds plaats. Intervisiegroepen komen zo’n 5 à 6 maal per jaar bij elkaar.

Wie wil deelnemen aan een intervisiegroep, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nnk.nl 

Wie meer wil weten over de werkwijze van de intervisiegroep, kan contact opnemen met dekker.b@hsleiden.nl

thumb
Intervisiegroep