Jeroen de Mast

Prof. dr. Jeroen de Mast studeerde wiskunde aan de Universiteit van Leiden, en promoveerde in 2002 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteldQuality Improvement from the Viewpoint of Statistical Method. Hij werkt sinds 1998 bij IBIS UvA. Als adviseur en trainer heeft hij gewerkt voor veel Nederlandse en internationale ondernemingen op de terreinen van procesontwerp, procesverbetering, en productontwikkeling. Hij is één van de oprichters van Dommel Valley, een netwerk van de high-tech industrie in de regio Eindhoven voor de uitwisseling van kennis op de terreinen van design for reliability en design for Six Sigma.

 

Sinds 2011 is hij hoogleraar op de leerstoel Industriële Statistiek in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert regelmatig in de internationale academische literatuur op terreinen als problem-solving en exploratieve data-analyse, meetnauwkeurigheidsanalyse, Lean en Six Sigma, en de bedrijfseconomische context van Six Sigma. Daarnaast is hij medeauteur van vier boeken over Six Sigma.

 

Jeroen ontving de 2005 Brumbaugh Award van de ASQ, de 2005 ENBIS Young Statistician Award, de 2007 Nelson Award, en de 2008 Feigenbaum Medal van de ASQ. Hij is sectie-editor van de Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability, conferentievoorzitter van de Sixth Annual Conference on Business and Industrial Statistics in Wroclaw, lid van de editorial board van diverse academische tijdschriften, en stond aan de wieg van het European Network for Business and Industrial Statistics.

 

Emailadres: j.demast@uva.nl

Meer informatie en publicaties: http://www.ibisuva.nl/nl/home-nl/team/jeroen-de-mast