Kees Ahaus

Sinds 2004 is hij deeltijd hoogleraar en sinds 2014 voltijd hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (leerstoel Healthcare Management). Kees is hoofdredacteur van Kwaliteit in Zorg, tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in de zorg. Hij is voorzitter van het Centraal College van Deskundigen in de Zorg- en Welzijnssector (CCvD-Z/W).
thumb