Kees de Vaal

Kees de Vaal Kees de Vaal is sinds 1979 werkzaam in industriële ondernemingen zoals Philips, Honeywell, Ericsson en NXP Semiconductors en is sinds 2009 in dienst van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Heeft meer dan 20 jaar ervaring met projectmanagement, procesmanagement en kwaliteitsmanagement in allerlei varianten, van het opzetten en implementeren van (integrale) kwaliteitsmanagementsystemen tot het toepassen van het INK/EFQM model. Een hoogtepunt was het behalen van de INK-prijs bij Ericsson Telecommunicatie in 1997. Was voorzitter van EFQM-NL. Is bestuurslid van NNK en DAQ, voorzitter van de DAQ-bijeenkomsten, voorzitter van de jury van NNK Ontwikkelingsprijs Kwaliteitsmanagement. Studiebegeleider en docent kwaliteitskunde bij Masteropleiding Kwaliteitsmanagement Schouten & Nelissen University. Studeerde Elektrotechniek aan de TUD en volgende diverse managementopleidingen. Verzorgt regelmatig gastcolleges en workshops. Auteur van diverse publicaties en artikelen op het vakgebied van kwaliteitsmanagement.