Kwaliteitskringen (LOK)

Het LOK (Landelijk Overleg Kwaliteitskringen)

Wat is een Kwaliteitskring?

Een Kwaliteitskring wil in regionaal verband een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes van ondernemingen, instellingen of organisaties door te leren van elkaar en door het bevorderen van kennis over en toepassing van management-tools in al zijn aspecten, met daarbij bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het algemeen en die op het gebied van product- en organisatiekwaliteit in het bijzonder.

Het netwerk van de Kwaliteitskring fungeert als voedingsbodem voor kennis en ervaring van organisatieontwikkeling, verbetering, verandering en vernieuwing.

De doelgroep is traditioneel de kwaliteitsprofessional, maar meer en meer ook leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en verandermanagers van ondernemingen, instellingen en organisaties.
In de praktijk betekent dit dat een Kwaliteitskring activiteiten ontwikkelt welke gericht zijn op:

  • elkaar regelmatig ontmoeten in verenigingsverband (netwerkbijeenkomsten)

  • het bezoeken van bedrijven, instellingen en organisaties (bedrijfsbezoeken)

  • gelegenheid geven tot uitwisselen van kennis, kunde en ervaringen (workshops)

  • kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen en deze uit te dragen (lezingen)

  • zorg voor en waar zinvol verzorgen van opleidingen en trainingen

  • vormen van netwerken

   en

  • samenwerking met andere gelijkgerichte (regionale) organisaties.


Overzicht van de Kwaliteitskringen Nederland