Als u tot de doelgroep van het NNK behoort en zich herkent in onze missie en visie, bent u van harte welkom als lid van onze vereniging. NNK kent twee vormen van lidmaatschap: · Individueel lidmaatschap · Bedrijfslidmaatschap

Bij het bedrijfslidmaatschap is onderscheid gemaakt naar de bedrijfsomvang (aantal medewerkers). In deze tabel
vindt u een overzicht van de verschillende lidmaatschapsvormen, de actuele contributie en de bijbehorende condities.

Lid worden?


Overeenkomstig artikel 7.1 van de statuten kan het lidmaatschap worden opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.