Nederlands Register Kwaliteitsfunctionarissen

Kwaliteitsprofessionals waar je graag zaken mee doet

U bent als kwaliteitsprofessional werkzaam in het bedrijfsleven of in de (semi) publieke sector. In een dienstverband of als zelfstandig ondernemer met of zonder personeel. U bent enthousiast over uw werk, doet veel ervaring op en houdt uw vak goed bij. 

Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement introduceert het Nederlands Register Kwaliteitsfunctionarissen. In dit openbaar register kunt u als geregistreerde professional ook aan anderen laten zien dat u het kwaliteitsvak serieus neemt. Omdat u lid bent (of wordt) van het NNK. Omdat u aangeeft dat u zich blijft ontwikkelen. En omdat u tekent voor de beroepscode van het NNK. Kortom: u behoort tot de vakmensen waar iedereen graag zaken mee doet. 

Aanmelden voor het register
Het NNK heeft als doelstelling kwaliteit en vakmanschap van kwaliteitsfunctionarissen te stimuleren. Daarvoor organiseert het NNK regelmatig netwerkactiviteiten. Ook het beroepsregister zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

1.     Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Voor registratie is een individueel lidmaatschap of een geregistreerd bedrijfslidmaatschap vereist van het NNK. U betaalt eenmalig de registratie-kosten van € 150 exclusief btw.

2.     Uw naam, geboorte datum en -plaats en huidige beroep of functienaam wordt gepubliceerd op de website van het NNK. In verband met spam vermelden we geen e-mailadres, maar wel een doorverwijzing naar uw LinkedIn-pagina of een persoonlijke website (niet verplicht, wel aanbevolen).

3.     Registratie eindigt door vrijwillige opzegging, wanneer u geen NNK-lid meer bent, bij overlijden en wanneer er een klacht over het functioneren van een geregistreerde terecht wordt bevonden. Zie Klachten en Beroep .

Het NNK biedt u via de NNK/EOQ-certificatie ook de mogelijkheid voor een zwaardere beroeps-erkenning door middel van persoonscertificering. Mocht u meer willen weten, mail dan naar info@nnk.nl

Het NNK(-bestuur) kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade direct of indirect veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd door een in het NNK Register ingeschreven kwaliteitsfunctionaris.NNK-beroepscode voor professionele en ethische uitoefening van de kwaliteitsfunctie

Deze beroepscode is geformuleerd om ethisch en professioneel gedrag te bevorderen in welke sector, organisatie of functie dan ook. Door registratie in het NNK Nederlands Register Kwaliteitsfunctionarissen onderschrijft de geregistreerde deze code.

1.     De geregistreerde zal te allen tijde zijn professionele kennis, vaardigheden en competenties naar beste vermogen inzetten: legaal, eerlijk, ethisch, integer en daarbij het belang van de werkgever/opdrachtgever, de klant en het publiek boven persoonlijke belangen stellen.

2.     De geregistreerde zal in situaties waarin de publieke gezondheid, de veiligheid en/of het milieu naar zijn professionele mening in gevaar komt dit melden bij de bevoegde autoriteiten.

3.     De geregistreerde toont te allen tijde respect voor de reputatie van zijn beroep en het NNK.

4.     De geregistreerde onderneemt activiteiten om zijn professionele competenties verder te   ontwikkelen en zich op de hoogte te houden van vernieuwingen in het vakgebied.

5.     De geregistreerde verleent krediet voor het werk aan degenen die het toekomt.