Persoonscertificering

Certificering NNK/EOQ Quality Manager

Keurmerk voor de kwaliteitsmanager/functionaris
De kwaliteitsmanager/functionaris is onmisbaar voor de kwaliteit van producten en processen in organisaties. Maar wie bewaakt de kwaliteit van deze functionaris? Deze vraag krijgt met persoonscertificering een passend antwoord.

Persoonscertificering
Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) introduceert persoonscertificering van de kwaliteits-professional. Dit zorgt voor een kwaliteitsmeting van de persoonlijke vakbekwaamheid binnen de beroepsgroep. Kwaliteitsfunctionarissen die voldoen aan het beroepsprofiel, krijgen met het certificaat de erkenning die ze verdienen. Opdrachtgevers en werkgevers krijgen de zekerheid dat ze werken met een deskundige die voldoet aan het beroepsprofiel. De certificering is op Europees niveau afgestemd met de European Organisation of Quality (EOQ) en voldoet daarmee aan een Europese standaard. De naam van het certificaat is NNK/EOQ Quality Manager

Herkenbare en competente professionals
Op dit moment hebben werkgevers weinig zicht op de kennis en vaardigheden van kwaliteitsmanagers of -functionaris die zij aannemen of inhuren. Dit komt door de diversiteit aan opleidingen en trainingen en de instroom uit andere vakgebieden. Lang niet alle mensen zijn voldoende geschoold om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Kwaliteitsfunctionarissen die werken vanuit het beroepsprofiel en de verantwoordelijkheid nemen hun vak voortdurend bij te houden, krijgen hiervoor met het certificaat erkenning en kunnen zich onderscheiden in de markt. Een werkgever die de gecertificeerde quality manager inhuurt, is verzekerd van een competente professional met actuele kennis en vaardigheden en een integere beroepshouding. De werkgever kan ook aan zijn klanten, leveranciers en autoriteiten tonen dat de medewerker over de vereiste competenties beschikt en deze actueel houdt. Ook de internationale markt heeft belang bij persoonscertificering. Omdat bij producten vaak verschillende landen betrokken zijn, is grensoverschrijdende kennis nodig. Gecertificeerde  kwaliteitsfunctionarissen kunnen vanuit de ketenbenadering een belangrijke bijdrage leveren. Kortom, certificering maakt vakbekwaamheid voor de hele markt herkenbaar en inzetbaar.

Werken met certificaat en beroepscode
De kwaliteitsfunctionaris die voldoet aan het beroepsprofiel, krijgt na een examen een certificaat als bewijs van actuele kennis, kunde en vaardigheden en een integere beroepshouding. Het certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar. Om het certificaat na deze periode te behouden, moet de kwaliteitsfunctionaris aan bepaalde eisen voldoen (zie
infoblad Certificatie NNK/EOQ Quality Manager, klik op Examen en Documenten).

Naast het certificaat is de beroepscode een belangrijk document. Daarin staan de uitgangspunten voor professioneel en ethisch handelen tijdens de uitoefening van het beroep van kwaliteitsmanager.

Voordelen NNK/EOQ certificaat
Persoonscertificering is aantrekkelijk voor opdrachtgevers, werkgevers en kwaliteitsfunctionarissen. De belangrijkste voordelen van het NNK/EOQ certificaat op een rij:

  • De gecertificeerde kwaliteitsfunctionaris onderscheidt zich in het werkveld.
  • Aantoonbare vakbekwaamheid geeft zekerheid voor werkgevers en opdrachtgevers.
  • Het certificaat is Europees, wat voordelen heeft voor organisaties die in een internationale omgeving werken.
  • Persoonscertificering is geen eindpunt maar een continu proces waarin gecertificeerden aantoonbaar hun vakbekwaamheid bijhouden.
  • Certificering leidt tot een sterke beroepsgroep die nieuwe vraagstukken blijft bespreken, aanpakken en verbeteren.


Toetsing door NNK
De kwaliteitsprofessional  wordt getoetst op kennis, kunde, vaardigheden, integere beroepshouding en leiderschapsgedrag. Dat gebeurt in een schriftelijk en mondeling examen waarin een casus centraal staat. De beroepsvereniging is zelf verantwoordelijk voor het proces. Het NNK is zich er terdege bewust van bewust dat zij de persoonscertificering onpartijdig, objectief en integer dient uit te voeren. Dit wordt o.a. gegarandeerd door het analyseren van mogelijke conflicterende belangen van de verschillende functies binnen de certificatie instelling (PCB), tekenen deze functionarissen een onpartijdigheidsverklaring en is er een onafhankelijke beroepscommissie die klachten en bezwaren behandelen.

Meer informatie over de werkwijze en kosten van de toetsing zijn te vinden in het infoblad Certificatie NNK/EOQ Quality Manager (klik op Examen en Documenten).

Kwaliteit  van de kwaliteit
Wie bewaakt de kwaliteit van de kwaliteitsmanager? Als opdrachtgevers en werkgevers kiezen voor een NNK/EOQ Quality Manager, dan weten ze dat het goed zit met de kwaliteit. De beroepsgroep staat niet alleen voor de kwaliteit van producten, diensten en organisaties, maar bewaakt en borgt met persoonscertificering nu ook zijn eigen kwaliteit.


Meer informatie over datum
Examen en DocumentenBeroepsprofiel NNK/EOQ Quality Manager

De NNK/EOQ Quality Manager is een op HBO of WO niveau gevormde kwaliteitsfunctionaris met een gedegen beroepsopleiding en ervaring. Met zijn competenties is hij in staat zijn om managementsystemen te ontwikkelen in de richting van een duurzaam zakelijk succes van de organisatie. Daarbij houdt hij  rekening  met de eisen van de betrokken partijen, eisen van de markt en de oganisatie omgeving. 

Hij kent de geavanceerde managementconcepten, helpt beslissingen te nemen omtrent hun toepassing en de invoering ervan in het bedrijf. Door zijn kennis van modellen en systemen , is hij in staat zijn de eisen van verschillende normen te integreren in het management-systeem van de organisatie.

Door de toepassing van geschikte werkwijzen en statistiek kan hij kwaliteitgerelateerde gegevens analyseren, evalueren en beschikbaar maken voor besluitvorming.

Hij is in staat klantenbelangen te identificeren en hen te vertegenwoordigen in de organisatie.
Hij biedt informatie, advies en opleiding over kwaliteitgerelateerde zaken op alle niveaus van de organisatie.