Peter Noordhoek

Peter Noordhoek (1957) heeft vele jaren ervaring met de ontwikkeling en introductie van kwaliteitsbenaderingen. De start kwam met de invoering van ISO 9000 in een opleidingsomgeving, daarna de introductie van Britse ‘citizen’s charters’ in Nederland, als eerste kennispartner van het INK. Daarop volgde een lange reeks van activiteiten op het gebied van organisatieontwikkeling en kwaliteit van (overheids)dienstverlening, onder meer uitmondend in het voorzitterschap van de Rijksbrede benchmark (RBB). In een volgende fase volgden grote trajecten voor sectoren, branches en beroepsorganisaties, doorgaans met als doel de ontwikkeling van een systeem van intercollegiale toetsing. Dit leidde tot het besef dat verenigingen cruciaal zijn in het streven naar kwaliteit. Die belangstelling voor verenigingen mondde in 2011 uit in het boek ‘branchebrede kwaliteit’ en een paar jaar later in de (mede) oprichting van De Nederlandse Associatie (DNA). Ondertussen gaven de bevindingen uit een drietal grote trajecten aanleiding tot het schrijven van zijn proefschrift ‘Trusting Associations. A surgent approach to quality in associations’ (Universiteit Tilburg, te verdedigen november 2018).

thumb