Tijdens een van de eerste bijeenkomsten van de DAQ stelden de deelnemers vast dat iedereen onderzoek uitvoert aan een bepaald aspect van ons vakgebied en daar allerlei boeiende vergezichten ontdekt. Maar hoe kunnen we die visies met elkaar delen? Het leidde tot de volgende opdracht aan de (toen 12) deelnemers: beschrijf een actueel onderwerp in je eigen onderzoeksomgeving, zo’n onderwerp waarvan je denkt: “hier gaan ze meer van horen!” Het resultaat van deze opdracht is gebundeld in een speciale editie van Synaps (21).

In Synaps 25 ‘Uitzicht op vertrouwen’ is een twintigtal interviews met en door leden van de DAQ opgenomen over het thema ‘vertrouwen’: vertrouwen in veiligheid, vertrouwen in samenwerking, vertrouwen in maatschappelijk verantwoord ondernemen en vertrouwen in certificatie.
 
De nestor van de DAQ, Huub Vinkenburg, startte in Synaps 29 een nieuw thema in zijn artikel: “Stromingen, scholen en zienswijzen in de kwaliteitskunde”, waarin hij de contouren van de reflectieve school schetst die naast de empirische en de normatieve school een plaats in het kwaliteitsdenken verdient. Het leidde tot een vijftiental bespiegelingen in Synaps 31 ‘De reflectieve school, mythe van beheersing & perspectief van betrokkenheid’.

Tijdens het DAQ Wintercamp van januari 2012 ontstond het initiatief om een boek te publiceren over de toekomst van ons vakgebied. Een viertal redacteuren raadpleegde hun achterban met het verzoek een bijdrage te leveren aan dit boek. Het resulteerde in de NNK-uitgave Perspectieven op Kwaliteit.NL dat in januari 2013 verscheen. Het boek bevat 63 reflecties en vergezichten die beeld geven van Kwaliteit Next Level en voldoende materiaal om de dialoog aan te gaan over de toekomst van het vakgebied Kwaliteitsmanagement. De bijdragen hebben een divers karakter: zij vormen begrippenkader, geven nieuwe visies of laten op een verhalende manier zien hoe kwaliteit ontstaat in de praktijk. Raadpleeg de website perspectievenopkwaliteit.nl

thumb