Kwaliteit en Zorg


Overgang NVKZ naar NNK 


Vanaf 1 januari 2013 is de overgang van NVKZ als ‘sectie KZ’ naar NNK werkelijkheid.

De insteek was de krachten van beide verenigingen te bundelen. Ofwel: de kennis en ervaringen binnen de zorg kunnen delen én dit in breder perspectief kunnen plaatsen. NNK biedt daar de ruimte voor. Concreet betekent het dat NVKZ is opgehouden te bestaan als zelfstandige beroepsvereniging. Binnen het NNK is een aparte sectie ingericht waar alle NVKZ-leden en NNK-leden die betrokken zijn bij kwaliteit in de zorgsector hun kennis en ervaringen kunnen delen. Deze sectie heeft de naam ‘sectie Kwaliteit in Zorg’,kortweg ‘sectie KZ’.