Symposia

Doel
Een symposium biedt de gelegenheid een bepaald thema verder uit te werken dan bij een avondlezing het geval is. Er kunnen verschillende inleiders aan het woord komen. Ook workshops en parallelsessies behoren tot de mogelijkheden.

De DAQ organiseert jaarlijks een (middag)symposium, waarbij een van de DAQ-deelnemers als gastheer optreedt.

Doelgroep
NNK-leden en andere belangstellenden, bijvoorbeeld leden van kwaliteitskringen en relaties van DAQ-deelnemers.

Organisatie
NNK-bestuur en DAQ-deelnemers.
thumb