Synaps

Doel

Synaps is het vakblad van het NNK dat in eigen beheer en onder regie van de Redactiecommissie wordt uitgegeven. De Synaps verschijnt eens per jaar en is bedoeld om de lezers (lees de leden van het NNK) te informeren over relevante ontwikkelingen in het vakgebied en over de activiteiten van de vereniging. Voorbeelden van die laatste zijn o.a. de avondlezingen, het jaarlijkse  Wintercamp, de jaarlijkse verkiezing van de Busienss Improvement Manager en de onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement.

Ook zijn een vast onderdeel de artikelen over diverse onderwerpen, zowel vanuit de praktijk als meer vanuit de wetenschap benaderd. Interviews met mensen die zich op talloze wijzen inzetten om het vakgebied kwaliteitsmanagement te profileren , te ontwikkelen, te innoveren binnen diverse toepassingsgebieden en in relatie tot de maatschappelijke ontwikkeling.  Ook zijn er de vaste rubrieken als een column waarin een verbinding wordt gelegd vanuit het vakgebied met de actualiteit en de realiteit van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de redactionele commentaren.

De redactie commissie  heeft voor zichzelf de ambitie gesteld om de Synaps zodanig vorm en inhoud te geven dat onze leden deze zouden willen bewaren en dat de niet leden deze graag zouden willen lezen en willen ontvangen. En met als reden dat er relevante informatie over het vakgebied, de beroepsgroep en de bijbehorende thema’s  en ontwikkelingen in zijn opgenomen.

De laatste drie nummers van Synaps kunt u hier downloaden:

Doelgroep

De primaire doelgroep van de Synaps zijn uiteraard de leden van het NNK.

Met de ambitie die de Redactie commissie zich heeft gesteld is het de verwachting en de wens dat Synaps ook een interessant publicatie zal zijn , breed binnen onze doelgroep, van niet-leden van het NNK. Een visitekaartje voor de het NNK! Dat niet – leden kan stimuleren om lid te worden van het NNK.

Organisatie

De samenstelling van Synaps wordt verzorgd door de Redactie.
De redactie commissie is belangstellend naar onderwerpen en thema’s die de interessant kunnen zijn voor publicatie. Mocht u het idee hebben / bekend zijn met een thema om te publiceren, neem dan contact op met het Bureau NNK; Annie van Ommeren op een van de leden van de redactiecommissie.