Udo Nabitz

Dr. Udo W. Nabitz

Udo Nabitz studeerde klinische psychologie aan de Eberhard Karls Universität Tübingen in Duitsland en aan de Universiteit van Amsterdam. Hij volgde verschillende postdoctorale opleidingen in psychologie, informatica, management science en kwaliteitsmanagement. Hij heeft in 2006 zijn proefschrift Qualitymanagement in Health Care, met succes verdedigd. Udo Nabitz is tegenwoordig in dienst als senior kwaliteitsadviseur en onderzoeker bij JellinekMentrum.

Udo Nabitz werkt sinds 1983 als psycholoog, onderzoeker en adviseur in dienst van De Jellinek in Amsterdam, het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR) en het Kwaliteitsinstuut voor de gezondheidszorg CBO in Utrecht. Als wetenschappelijk onderzoeker was hij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten. Hij gaf leiding aan verschillende teams en projecten en maakte deel uit van het managementteam van De Jellinek en het AIAR. Hij was temporary advisor van de World Health Organisation en heeft kwaliteitsprojecten begeleid voor zowel het AMC, de VUmc, de thuiszorg, revalidatie- en diverse GGZ instellingen, als ook bij ministeries en profit organisaties als DaimlerChrysler.

Udo Nabitz publiceerde in verschillende wetenschappelijke en professionele vakbladen. Hij geeft regelmatig lezingen en workshops op nationale en internationale conferenties. Gedurende de laatste tien jaren heeft hij zich gericht op de ontwikkeling van indicatorensystemen, kwaliteitssystemen en het leiden en adviseren van kwaliteitsprojecten. Als projectleider heeft hij de Nederlandse Kwaliteitsonderscheiding van De Jellinek voorbereid, en als lid van de Steering Group Model Development leverde hij een bijdrage aan de ontwikkeling van het EFQM Excellence Model.

Contact adres:
Udo Nabitz, OOKI –JellinekMentrum, Postbus 3901, 1001 AS Amsterdam Tel: 020 408 77 77, Email: unabitz@jellinek.nl
thumb