VCK

Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) is een vzw opgericht in 1985 en heeft tot doel een klimaat te creëren in Vlaanderen waarin bedrijven kwaliteitsvol, competitief en performant naar voor kunnen treden. Het VCK netwerk groepeert kaderleden uit het bedrijfsleven vanuit verschillende achtergronden en uit diverse disciplines.

Vandaag inspireert het VCK tot een vernieuwende kijk op kwaliteit, innovatie en talent in hun samenhang. Het brengt organisaties en ondernemers samen en stimuleert hen om hun ambities duurzaam te kunnen realiseren.

Onze kernopdrachten zijn:

  • sensibiliseren
  • kennis bijbrengen
  • houding veranderen
  • realiseren van transities
  • erkennen
  • permanent innoveren van kwaliteitsconcepten

De VCK-activiteiten hebben tot doel het bewustzijn te verhogen en het nieuwe denken en handelen in het bedrijfsleven te stimuleren. Het VCK helpt professionals en organisaties om een transformatie door te maken en zo ondernemender te worden en aansluiting te behouden met een steeds sneller veranderende wereld.

Het VCK wil ook bijdragen tot het signaleren en verspreiden van duurzame oplossingen zowel als het opnemen van uitdagingen voor de toekomst.

Alle info over de netwerken en evens van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg viawww.vck.be

Contact

Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg
Keizerstraat 20-22 
B-2000 Antwerpen
Tel: +32 3 201 14 50 
Fax: +32 3 232 44 36 
E-mail: vck@vck.be
Website: www.vck.be