Wintercamp

Doel
Het doel van het jaarlijkse Wintercamp is te komen tot verdieping van een bepaald thema in het vakgebied van kwaliteitsmanagement.

De werkvorm is vooral het ‘open-space’ principe: er is geen strak programma, er zijn geen docenten of sprekers. Er vinden intensieve gedachtewisselingen plaats. Maar er zijn ook alternatieve werkvormen. Er is gelegenheid tot netwerken en ruimte voor ontspanning. Wat gebeurt, moet gebeuren. Deelnemers dragen bij vanuit hun eigen deskundigheid en creëren zo het eindresultaat.

Doelgroep
Geïnteresseerde NNK-leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. Elke deelnemer wordt gevraagd iets voor te bereiden wat tijdens het Wintercamp gebruikt dan wel gepresenteerd kan worden. Vanwege de beoogde interactie tussen de deelnemers telt een Wintercamp maximaal 25 deelnemers. U kunt zich het gehele jaar aanmelden door een email te sturen naar info@nnk.nl

Organisatie

Het Wintercamp vindt steeds plaats in januari in een conferentiecentrum (zie Agenda) en wordt georganiseerd door de DAQ (Dutch Academy for Quality). Het arrangement omvat logies, maaltijden, koffie en thee en een kleine bijdrage aan de algemene kosten. Het programma start op woensdagavond met een diner. Donderdag en vrijdag vinden intensieve gesprekken plaats. Op zaterdagochtend wordt het Wintercamp afgerond en na de lunch keren de deelnemers huiswaarts.


Impressies Wintercamp 2009